Hizmetlerimiz

Avukat Mustafa Cemal Özveren

Miras Hukuku

Bilgi

Ölüm sonrası varlıkların (tereke) mirasçıların arasında en adil bir şekilde ve sorunsuz paylaştırılması  konusu çoğu zaman  ötelenen ancak insan hayatında önemli bir yeri olması gereken bir konudur.

Ülkemizde murisler arasında  miras haklarından  kaynaklanan uyuşmazlıkların sayısı  diğer medeni ülkeler ile karşılaştırıldığında  çok yüksek orandadır. Müşterek mülkiyet üzerindeki ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyuu) ,aynı mülkiyet tipi üzerinde kullanım bedeli talepleri (ecri misil), medeni kanunun belirlediği  saklı payların  iyi anlaşılamaması , vasiyetname  düzenlenmemesi , varlıkların ölüm sonrası için paylaşımı amacıyla  planlama yapılmaması , veraset ve intikal  vergileri , işlem harçları, tebliğ zorlukları , vefat etmiş murisler , resmi ve gayri  resmi nikah ve nesep sorunları , tasarrufların iptali davaları , kamunun özellikle gayrimenkuller üzerinde düzenleyici görevlerine aksamalar ve belirleyici etkilerinin yoğunluğu ( tapusuz , kaçak, orman arazileri üzerinde  bulunan varlıklar ) gibi konular mirasın ülkemizde  bir hukuki  sorun olmasına sebebiyet vermektedir. 

Büromuzda ;  miras uyuşmazlık ve davalarına  ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

 • Varlık planlaması ,
 • Vakıf tesis edilmesi,
 • Yerli yada yabancı fonların kurulması ,
 • Vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi ,
 • Veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi ,
 • Mirasın reddi ,
 • Tasarrufların iptali ,
 • Tereke tespiti ,
 • İzale-i şüyuu,
 • Ecri misil 

Gayrimenkul Hukuku

Bilgi

Müvekkilerimize gayrimenkul sektöründe  proje gelişimi , kiralama , satın , finansal kiralama , satın alma , mülkiyetin devri ve yönetimi , aynı ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin  yürütülmesi  konularındaki  bütün prosedür  işlemlerinde  avukatlık ve  danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Sunulabilecek iş ve hizmetleri şu şekilde sıralanmaktadır :

 • Arsa , Arazi Tapu Tescil işlemleri
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri
 • Durum Tespit Çalışmaları
 • Satın alma , Satım Sözleşmeleri
 • Garimenkulün tüm düzenlemelere göre tetkiki
 • Devlet ve devlet kurumları nezdinde  gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi
 • Yeni gelişen düzenlemelerin  sürekli ve hızlı bir  şekilde  takibi ile  müvekkillerin bilgilendirilmesi